Rozhodčí smlouva pro spotřebitelské spory ke stažení:

Smluvní strany se výslovně dohodly, že vznikne jakýkoli majetkový spor ze Smlouvy o .................................. uzavřené dne ........................... mezi Dodavatelem a Zákazníkem, z neplatnosti uvedené smlouvy anebo ze souvisejících právních vztahů, je oprávněn takový spor rozhodovat jako rozhodce JUDr. Michal Bortel, (osvědčení Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 179) ...
Stáhnout .pdf Stáhnout .doc

Rozhodčí doložka ke stažení:

Smluvní strany se podle zákona č. 216/1994 Sb. výslovně dohodly na tom, že veškeré majetkové spory z této smlouvy, jakož i spory, které by v budoucnu vznikly z právního vztahu založeného touto smlouvou, s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s exekucí a sporů vyvolaných insolvenčním řízením, pokud nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, je oprávněn rozhodovat podle právního řádu České republiky jako rozhodce JUDr. Michal BORTEL, advokát ...
Stáhnout .pdf Stáhnout .doc